top of page

Branża: Administracyjno-usługowa

Wszystkie zawody z obszaru mechanicznego są związane z pracą z różnego rodzaju mechanizmami, maszynami i przyrządami. Budowa, funkcjonowanie, naprawa, montaż, obsługa,   diagnostyka  pojazdów  mechanicznych   i   urządzeń stosowanych  w  rolnictwie, a także precyzyjnych urządzeń też należy do zadań i czynności zawodowych związanych z zawodami należącymi do tego obszaru. z kolei zawody z obszaru górniczo-hutniczego wiążą się z wydobyciem surowców mineralnych (kopalin), przygotowywaniem i organizowaniem procesu wydobycia złóż, pracami wiertniczymi. Zawody te są związane także z przetwórstwem materiałów i produkcją elementów oraz przedmiotów będących podstawą dla produkcji w innych branżach (hutnictwo, odlewnictwo)
Lista zawodów (klikając na nazwę zawodu otworzy się wyszukiwarka, w którą należy wpisać nazwę danego zawodu):
bottom of page