top of page
Informacje ogólne

Witamy na stronie, która wspiera uczniów,  rodziców i doradców  zawodowych   z Powiatu Puckiego w doradztwie edukacyjnym i zawodowym. Serwis internetowy tym samym realizuje założenia projektu pod nazwą „Podniesienie zdolności do  przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów PZS  Kłanino i  PCKZiU w  Pucku  kształtujących  się   w branżach  kluczowych  dla  powiatu  puckiego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020". Głównym celem projektu było  podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego,  odpowiadającego lokalnym i regionalnym potrzebom.

W dniu 11.10.2016 r. w Starostwie Puckim odbyło się spotkanie doradców zawodowych. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie przegłosowano powołanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Doradcy zawodowi z poszczególnych szkół oraz inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu weszły w skład Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Pucku. Głównym celem  zespołu jest  współpraca  i wymiana doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym, a także udzielanie wsparcia nauczycielom w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, uczniom i ich rodzicom.

Obecnie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są w szkołach zgodnie  z Rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego. Dodatkowo w ramach działań Powiatowego Koordynatora ds. doradztwa zawodowego           i zespołów promocyjnych szkół prowadzonych przez Powiat Pucki realizowane były w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia online dla uczniów klas VIII szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej szkół.

Kontakt:​

Udało się! Wiadomość dotarła.

Aktualności

                                                 Rok szkolny 2023/2024

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do spotkania online tutaj!

 

 

Na stronach szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pucki dostępne są szczegóły rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2024/2025 wraz z  regulaminami  . Szczegóły poniżej:

Rekrutacja PZS Kłanino - link tutaj.

Rekrutacja LO Puck - link tutaj.

Rekrutacja PCKZiU - link tutaj.

 

Warto skorzystać z wydarzeń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku !!! 

Szczegóły poniżej.

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w PUP w Pucku - -szczegóły tutaj.

Spotkanie online dla absolwentów szkół ponadpodstawowych - szczegóły tutaj.

     Już jest nowy informator z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pucki. Zachęcam uczniów i ich rodziców do zapoznania. Plik PDF tutaj.

 

 

     Na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pucki dostępne są regulaminy rekrutacji. Warto poczytać !!!

PZS Kłanino - tutaj.

       Drodzy Ósmoklasiści i Rodzice zachęcam do zapoznania się ze szkołami prowadzonymi przez Powiat Pucki w ramach organizowanych Dni Otwartych, które odbędą się w szkołach 20 -21.03.2024r.

Szczegóły na plakacie poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Już niedługo uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą wybierać dalszą drogę kształcenia. Warto zastanowić się          

i zobaczyć hasła promujące szkoły prowadzone przez Powiat Pucki  i kierunki kształcenia. Zostały one wymyślone przez uczniów

w ramach ogłoszonego konkursu „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”

Z hasłami i laureatami konkursu „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?” można zapoznać się tutaj.

 

        W ramach współpracy z nauczycielem w zawodzie technik reklamy Panią Eweliną Kowalewską i uczniami klasy III A technik reklamy  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie laureaci konkursu „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?” skorzystali z krótkiego szkolenia o tworzeniu haseł reklamowych. Zdobyli wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości promując szkoły, w których się uczą lub tworząc różne teksty reklamowe. Dziękujemy za współpracę!

Filmik szkoleniowy o hasłach reklamowych dostępny tutaj.

 

                                         Ważna informacja dla ósmoklasistów i ich rodziców.

                                 Już dostępny harmonogram rekrutacji 2024 w skrócie.

                                                                                   Szczegóły tutaj.

 

 

 

Konkurs "Młodzieżowa Fala Biznesu" w Powiecie Puckim" dla uczniów z ostatnich klas liceum, technikum lub szkoły branżowej szkół prowadzonych przez Powiat Pucki. Szczegóły tutaj.

 

 

Nowela rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowy zawód w Polsce to technik elektromobilności.

  • Informacja o nowych placówkach funkcjonujących w systemie oświaty 

  • Kwalifikacja wolnorynkowa - nowe określenie w rozporządzeniu

  • Transformacja ekologiczna i cyfrowa

  • Zmiany w szkołach policealnych

  • Nowy zawód, czyli technik elektromobilności

 

Link do rozporządzenia tutaj.

Można już zobaczyć najnowszy barometr zawodów, czyli prognozę zapotrzebowania na pracowników. Na plakatach widzimy jak wygląda sytuacja w wybranym powiecie lub województwie, a także w całym kraju. Plakaty pokazują listę zawodów deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych na danym obszarze – kraju, województwa lub powiatu. Prognozy przedstawione sa też na mapach i w tabelach.

 

Link tutaj.

 

 

Konkurs na hasło reklamowe/slogan pt:. "Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?" dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pucki 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu tutaj.

Załącznik do regulaminu tutaj.

 

 

Konkurs dla szkół do pilotażowego projektu dotyczącego nowoczesnego doradztwa zawodowego. Szczegóły tutaj.

 

 

Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych "Efektywne doradztwo zawodowe w obliczu wyzwań rynku pracy".

28 listopada 2023r. godz. 9:00. Więcej informacji tutaj.

 

    Finał Powiatowej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Nowe wyzwanie – sztuczna inteligencja w życiu i w biznesie” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Puckiego odbył się w dniu 16.11.2023r. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Pucku, Powiatowy Urząd Pracy w Pucku i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku. Wyniki i zdjęcia tutaj.

Już wkrótce zorganizowana będzie przez PUP w Pucku i PPP w Pucku Powiatowa Olimpiada Przedsiębiorczości "Nowe wyzwanie – sztuczna inteligencja w życiu

i biznesie" pod patronatem Starosty Powiatu Puckiego.

 

      W Olimpiadzie Przedsiębiorczości uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości i rzeczywistości gospodarczej oraz doskonalić umiejętności miękkie. W celu odpowiedniego przygotowania się do Olimpiady konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z prezentacją i udostępnionym w niej materiałom w poszczególnych linkach i wykazanie się odpowiednią wiedzą z tego zakresu na poziomie szkoły. Do dnia 13.11.2023 roku należy przesłać na adres mailowy Starostwa Powiatowego w Pucku  m.rutkowska@starostwo.puck.pl  listę uczestników (maksymalnie 5 najlepszych uczniów reprezentujących szkołę) finału Powiatowej Olimpiady Przedsiębiorczości "Nowe wyzwanie – sztuczna inteligencja w życiu i biznesie ". Finał odbędzie się w budynku I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Pucku dnia 16.11.2023r. o godz. 10.00. Prezentacja i regulamin konkursu w załącznikach.

Zachęcamy do  udziału. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Marta Hildebrandt - doradca zawodowy PUP w Pucku

Justyna Thiel Powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego

Regulamin

Załącznik do regulaminu

Prezentacja

                                       ARCHIWUM ROK SZKOLNY 2022/23

 

       

  

                                           Dzień Zawodowca w Powiecie Puckim - 20 kwietnia

Nie wahaj się! Poznaj swoją branżę! Znajdź pracę.
Zapraszamy na targi "Dzień Zawodowca", które odbędą się 20 kwietnia 2023 roku  w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Pucku (ul. Kolejowa 7b) w godz. 10:00 do 13:00. 

W programie oferty pracy, oferty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, oferty praktyk zawodowych i staży, oferty zatrudnienia   w służbach mundurowych, ciekawe warsztaty i stanowiska.

Wydarzenie skierowane jest do pracodawców, osób poszukujących pracy, uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej. Szczegóły wraz z załącznikami tutaj.

 

 

 

JUŻ JEST!!! INFORMATOR Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUCKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024. SZCZEGÓŁY TUTAJ.

 

REKRUTACJA 2023/2024 WRAZ Z REGULAMINEM PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁANINIE TUTAJ.

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PUCKU w r.szk. 2023/2024. REGULAMIN TUTAJ.

 

WYNIKI KONKURSU na Rolkę "Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?". Wyniki tutaj.

 

Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Puckiego 21.03. - 22.03.2023r. Więcej tutaj.

 

Aktualny harmonogram rekrutacji w skrócie w formacie PDF tutaj.

Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024. Link do Zarządzenia tutaj.

 

Zachęcam do korzystania z padletu zawierającego informacje dotyczące doradztwa zawodowego, które mogą przydać się nie tylko doradcom zawodowym i nauczycielom, ale także uczniom oraz ich rodzicom. W jednym miejscu wiele obszarów z doradztwa uzupełnianych na bieżąco o nowe pozycje. Link do padletu tutaj.

Zachęcam uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pucki do udziału w konkursie na rolkę „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?” Przewidziano atrakcyjne nagrody. Szczegóły pod linkiem

https://powiat.puck.pl/aktualnosci/konkurs-na-rolke-dlaczego-moja-szkola-jest-wyjatkowa.htm

 

Barometr zawodów na 2023 rok to  prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2023 roku, która wskazuje, które zawody są deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe.. Warto zapoznać się z artykułem dotyczącym nowego barometru zawodów       

i sprawdzić, które zawody są obecnie deficytowe i w których warto się kształcić. Szczegóły pod linkiem

https://strefabiznesu.pl/w-tych-zawodach-sa-wysokie-zarobki-i-przyszlosc-oto-specjalisci-na-wage-zlota-na-rynku-pracy-wsrod-nich-slusarze-i-spawacze/ar/c3-17177733

Szczegóły dotyczące województwa pomorskiego i powiatu puckiego na plakatach. Linki poniżej.

 

Barometr Zawodów 2023 Województwo Pomorskie

Barometr Zawodów 2023 Powiat Pucki

 

Każdy może sprawdzić swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości. Wystarczy zapoznać się z artykułami, które są dostępne         

w linkach pod plakatem !!!

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

https://rozwinskrzydla.edu.pl/2020/09/28/kariera-bez-granic/

https://www.bimv.pl/elastycznosc-w-edukacji/

https://www.bjanowska.pl/kariera-bez-granic-3/

https://mfiles.pl/pl/index.php/Granice_przedsi%C4%99biorstwa_-_elastyczno%C5%9B%C4%87

https://kiko.com.pl/baza-wiedzy/przedsiebiorczosc/

https://www.arp.gda.pl/2220,swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-2022

https://www.pracaikariera.pl/s/2577/64877-Poradnik-praca-i-kariera/3975410-Sciezka-kariery-Rozwoj-zawodowy-aspekty.htm

http://www.podrecznik.edugate.pl/1-czlowiek-przedsiebiorczy-i-komunikacja-interpersonalna/1-1-kim-jest-osoba-przedsiebiorcza/

https://www.livecareer.pl/cv/kompetencje-kluczowe

https://teamowi.pl/rozmowa-o-prace/jakie-kompetencje-miekkie-cenia-wspolczesni-pracodawcy/

Test Wordwall - link tutaj.

     W dniu 17.11.2022 r. odbył się finał Powiatowej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Elastyczność bez granic”. Organizatorami wydarzenia  było Starostwo Powiatowe w Pucku, Powiatowy Urząd Pracy w Pucku i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku. W Olimpiadzie brali udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Pucku, Powiatowego Zespołu Szkół im. S. Staszica w Kłaninie i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Pucku.

     Laureatami Powiatowej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Elastyczność bez granic” zostali:

I miejsce – Michał Groth – PCKZiU w Pucku

II miejsce – Nadia Kirszling – PCKZiU w Pucku

III miejsce – Bartosz Behnke – PCKZiU w Pucku

      Nagrody dla zwycięzców ufundowali Starosta Powiatu Puckiego Jarosław Białk i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Pucku Hanna Czapp. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki oraz brali udział w warsztatach na temat zasad tworzenia biznesplanu prowadzonych przez przedstawiciela biznesu Krzysztofa Szomburg.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z organizowaną przez PUP w Pucku i PPP w Pucku Powiatową Olimpiadą Przedsiębiorczości "Elastyczność bez granic" pod patronatem Starosty Powiatu Puckiego  zwracamy się z prośbą do nauczycieli przedsiębiorczości i doradców zawodowych     o przekazanie informacji uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Puckiego o możliwości udziału                                   w przedsięwzięciu.

        W celu odpowiedniego przygotowania się do Olimpiady konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z prezentacją

i udostępnionymi w niej materiałami w poszczególnych linkach i wykazanie się odpowiednią wiedzą z tego zakresu na poziomie szkoły. Do dnia 14.11.2022 roku należy przesłać na adres mailowy Starostwa Powiatowego w Pucku (m.rutkowska@starostwo.puck.pl) listę uczestników  finału Powiatowej Olimpiady Przedsiębiorczości "Elastyczność bez granic"(maksymalnie 5 najlepszych uczniów reprezentujących szkołę).

Finał Powiatowej Olimpiady Przedsiębiorczości odbędzie się w budynku PCKZiU w Pucku dnia 17.11.2022r. o godz. 10.00.

Prezentacja i regulamin Olimpiady w załącznikach.

Zachęcamy do  udziału. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Marta Hildebrandt - doradca zawodowy PUP w Pucku

Justyna Thiel Powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego PPP w Pucku

Załączniki:

Prezentacja tutaj.

Regulamin tutaj.

Formularz zgłoszenia tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

bottom of page