press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
Informacje ogólne

Witamy na stronie, która wspiera uczniów,  rodziców i doradców  zawodowych   z Powiatu Puckiego w doradztwie edukacyjnym i zawodowym. Serwis internetowy tym samym realizuje założenia projektu pod nazwą „Podniesienie zdolności do  przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów PZS  Kłanino i  PCKZiU w  Pucku  kształtujących  się   w branżach  kluczowych  dla  powiatu  puckiego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020". Głównym celem projektu było  podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego,  odpowiadającego lokalnym i regionalnym potrzebom.

W dniu 11.10.2016 r. w Starostwie Puckim odbyło się spotkanie doradców zawodowych. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie przegłosowano powołanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Doradcy zawodowi z poszczególnych szkół oraz inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu weszły w skład Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Pucku. Głównym celem  zespołu jest  współpraca  i wymiana doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym, a także udzielanie wsparcia nauczycielom w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, uczniom i ich rodzicom.

Obecnie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są w szkołach zgodnie  z Rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego. Dodatkowo w ramach działań Powiatowego Koordynatora ds. doradztwa zawodowego           i zespołów promocyjnych szkół prowadzonych przez Powiat Pucki realizowane były w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia online dla uczniów klas VIII szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej szkół.

Kontakt:​

Udało się! Wiadomość dotarła.

Aktualności

 Rok szkolny 2022/2023

 

       

 

Projekt  „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Działania 2.14.

W dniach 3 - 7 października 2022r. w ramach "Projektu Kariera" odbędą się warsztaty on-line dla młodzieży organizowane przez WUP Gdańsk. Szczegóły na plakacie.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia do udziału w bezpłatnym (finansowanym z funduszy Unii Europejskiej)  szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniu, otrzymają zaświadczenie jego ukończeniu na wzorze MEiN.  Szczegóły na infografice. Więcej informacji można znaleźć również na stronie: https://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencji-kadry-dydaktycznej-m1/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Proponuję nauczycielom materiał edukacyjno – profilaktyczny przeznaczony dla uczniów klas IV -  VI szkół podstawowych pod hasłem „Uczniowie z Ukrainy wśród nas”, który zawiera propozycje do przeprowadzenia zajęć przez pedagogów i wychowawców klasy opracowane na podstawie opowiadania: „Matwij”. Taka lekcja przypomni uczniom, że wśród społeczności szkolnej są dzieci z Ukrainy, w której nadal trwa wojna. Proponowane aktywności pozwolą omówić problemy zawarte w opowiadaniu i towarzyszące im emocje  oraz przyczynią się do integracji, akceptacji i zrozumienia dla trudnej sytuacji uchodźców wojennych.

Proponowany materiał opracowany został w języku polskim i ukraińskim. Zachęcamy do pobierania i korzystania z opracowanych przez nas pomysłów.

Autorki: Magdalena Borzyszkowska, Justyna Thiel, Emilia Fafińska

Materiał dostępny na stronie PPP  w Pucku http://www.poradniapuck.pl/

 

ARCHIWUM ROK SZKOLNY 2021/2022

WARTO SKORZYSTAĆ !!!

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku,

w ramach programu Kultura bezpieczeństwa utworzy punkt informacyjno-poradniczy na Starym Rynku w Pucku w dniach 14 - 15 lipca 2022 roku w godz. 10:00– 14:00.

Akcja informacyjna, skierowana jest do młodzieży szkolnej i akademickiej podejmującej pracę sezonową na terenie województwa pomorskiego.

Głównym celem akcji jest dotarcie do młodych ludzi z wiedzą dotyczącą przepisów prawa pracy, o ich uprawnieniach

i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę. Jednym z założeń akcji powinno być przedstawienie problemu pracy „na czarno”, z którym boryka się wiele osób wykonujących pracę sezonową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie : Zostań wspierającym rodzicem! - spotkania on-line dla rodziców

VIII-klasistów!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewińcie ten film, czyli o emocjach w pandemii.

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Pucku zachęca do zapoznania się z materiałami do prowadzenia zajęć z uczniami klas VII–VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych pn. „Przewińcie ten film, czyli o emocjach w pandemii”.

Opowiadanie „Przewińcie ten film” wraz ze scenariuszem i załącznikami może stanowić dla nauczyciela pomoc dydaktyczną wykorzystaną podczas zajęć z wychowawcą, podejmującą temat pandemii widzianej oczami dzieci, młodzieży.

Autorkami opracowania są nauczycielki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Pucku: Magdalena Borzyszkowska, Justyna Thiel, Emilia Fafińska i Weronika Dzierżyńska.

Link do materiałów do prowadzenia zajęć tutaj

Link do publikacji tutaj.

W nowej polskiej rzeczywistości udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy warto porozmawiać z uczniami na ten temat, bo najprawdopodobniej coraz więcej uczniów z tego kraju pojawi się w naszych przedszkolach i szkołach. Zachęcam do wykorzystania na zajęciach filmów :Wojna w Ukrainie – wyjaśnienie dla dzieci – Planeta Bystrzaków oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Filmik dla młodszych dzieci tutaj.

Film dla starszych uczniów tutaj.

Można też skorzystać z gotowego scenariusza zajęć  lub potraktować go jako inspirację i wybrać niektóre elementy do własnych pomysłów na lekcje

Jesteśmy różni, a jednak podobni. Scenariusz zajęć przygotowujących do przyjęcia do klasy ucznia pochodzącego z Ukrainy. Link do scenariusza tutaj.

Warto ustalić jasne reguły, do których dorosły może odwołać się w kryzysowych momentach. Świetnym przykładem  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest ilustrowany kontrakt, dostępny dla wszystkich, który może okazać się przydatny, szczególnie w sytuacji  dołączenia dziecka o odmiennej narodowości do klasy. Link do kontraktu tutaj.

 

Harmonogram rekrutacji w skrócie na rok szkolny 2022/2023. Link do pobrania tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak policzyć punktację w rekrutacji? Mini ściąga dla ucznia. Link do pobrania w wersji PDF tutaj.