top of page

W ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 realizowane były działania mające na celu podniesienie poziomu kształcenia w branżach kluczowych powiatu puckiego w szkołach zawodowych. Jednym z takich działań były zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane przez doradców zawodowych. Uczniowie dowiedzieli się na nich m. in. o sposobach poszukiwania pracy, wiedzy o zawodach, rozwijaniu kompetencji wymaganych od pracownika czy prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zarówno grupowych jak i indywidualnych. Warsztaty prowadzone były  w Powiatowym Zespole Szkół  im. Stanisława Staszica w Kłaninie oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Pucku

bottom of page