top of page

Oferty Szkół zawodowych na terenie powiatu puckiego, które biorą udział w projekcie „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów PZS Kłanino i PCKZiU w Pucku kształtujących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego" w Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Powiatowy Zespół Szkół
im. S. Staszica w Kłaninie

Powiatowy Zespół Szkół  im. Stanisława Staszica kształci w takich zawodach jak:

 • technik hotelarstwa - specjalność spa&wellness

 • technik technologii żywności,

 • technik żywienia i usług gastronomicznych - specjalność catering dietetyczny,

 • technik informatyk  - specjalność animacja w grach komputerowych,

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej specjalność operator dronów Nowość,

 • technik organizacji turystyki specjalność animator czasu wolnego Nowość,

 • kucharz 

 • monter kadłubów jednostek pływających,

 • mechanik monter maszyn i urządzeń.

 • pracownik obsługi hotelowej Nowość

    Liceum Ogólnokształcące o profilach:

 • mundurowy,

 • dietetyka i aktywność fizyczna.

Szczegóły na stronie szkoły (link)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Powiatowe    Centrum    Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku edukuje w takich zawodów jak:

 • technik logistyk

 • technik mechanik,

 • technik informatyk,

 • technik ekonomista,

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,

 • technik programista,

 • kucharz,

 • ślusarz,

 • fryzjer,

 • sprzedawca,

 • mechanik pojazdów samochodowych,

 • mechanik monter maszyn i urządzeń

 • wielozawodowa   

   Współpracujemy z takimi szkołami :

 • Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

 • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki

     i Transportu we Wroclawiu

 • LeanQ Team Sp. z o.o.

Szczegóły na stronie szkoły (link)

   I Liceum Ogólnokształcące
       z Oddziałami Dwujęzycznymi    

   im. S. Żeromskiego w Pucku

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Pucku oferuje naukę w następujących klasach:

 • klasa akademicko - politechniczna,

 • klasa akademicko - medyczna,

 • klasa dziennikarsko - artystyczna,

 • klasa biznesowo - językowa

 • klasa pedagogiczno - społeczna

 • klasa prawniczo - psychologiczna Nowość innowacja pedagogiczna

 • klasa dwujęzyczna Nowość

 

Szczegóły na stronie szkoły (link)

bottom of page