top of page

Branża: Elektryczno-elektroniczna

Do obszaru rzeczy należą zawody związane z posługiwaniem się przedmiotami, naprawianiem, użytkowaniem, korzystaniem z przedmiotów i elementów przestrzennych, a także budowaniem, produkowaniem, serwisowaniem i transportowaniem przedmiotów, zgłębianiem procesów technologicznych. Kontakt z materiałami, surowcami, maszynami, kontakt z fizycznymi i biologicznymi procesami, budowa, produkcja, transport i naprawy to domena zawodów z tego obszaru.

 

Do ich wykonywania przydatna jest aktywność fizyczna, czyli działania wymagające wykorzystania oraz posługiwania się narzędziami, urządzeniami, maszynami. Działania te zwykle wymagają siły fizycznej.

 

Zawody związane z rzeczami, to zawody, w których dominującym przedmiotem pracy są materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, produkty, istoty żywe (zwierzęta i rośliny).

bottom of page