top of page

Branża: Artystyczne

Do obszaru idee/pomysły należą zawody, w których dominującym przedmiotem pracy są wytwory ludzkiej myśli w postaci różnych projektów, teorii i wiedzy. Osoby preferujące ten przedmiot pracy starają się być w swoich działaniach oryginalne, są dociekliwe, ciekawe świata, mają bogatą wyobraźnię, w sposób ekspresyjny wyrażają siebie, kierują się w życiu intuicją, posiadają zdolność do abstrakcyjnego myślenia.

Do ich wykonywania przydatna jest aktywność twórcza, czyli działania wymagające inicjatywy, ambicji, chęci odkrywania i tworzenia czegoś nowego. w zawodach tych ważne są działania wymagające inicjatywy, ambicji, związane z chęcią tworzenia czegoś nowego oraz wdrażanie idei/pomysłów do praktyki. Zawody z tego obszaru są związane z działaniami twórczymi, artystycznymi, wymagającymi cierpliwości i indywidualnego talentu (istotne predyspozycje wrodzone) a także rozwiniętymi procesami interpersonalnymi, odkrywaniem, innowacyjnością, interpretowaniem, integrowaniem abstrakcji, teorii, wiedzy i nowych sposobów myślenia lub robienia czegoś.

bottom of page