top of page

Branża: Medyczno-Społeczny

Do obszaru ludzie należą zawody związane z ludźmi, czyli zawody, w których praca wynika z kontaktów z ludźmi. Zadania polegające na kontaktach z ludźmi obejmują troszczenie się, kontakty interpersonalne w sytuacji pomagania, motywowanie, świadczenie usług, kierowanie, przewodzenie, sprzedawanie, uczenie, modyfikowanie lub wspieranie zachowań innych, zadania oparte na pracy zespołowej, nauczanie i wychowanie, rozmawianie i perswadowanie, pilnowanie i opiekowanie się, negocjowanie a także zmienianie zachowań innych.

 

Zawody związane z ludźmi, to zawody, w których dominującym przedmiotem pracy są inni ludzie.

 

Do ich wykonywania przydatna jest aktywność społeczna, czyli działania zorientowane na pomaganie i świadczenie pomocy innym ludziom, kierowanie i wywieranie wpływu.

Lista zawodów (klikając na nazwę zawodu otworzy się wyszukiwarka, w którą należy wpisać nazwę danego zawodu:
bottom of page