press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
Informacje ogólne

Witamy na stronie, która wspiera uczniów,  rodziców i doradców  zawodowych   z Powiatu Puckiego w doradztwie edukacyjnym i zawodowym. Serwis internetowy tym samym realizuje założenia projektu pod nazwą „Podniesienie zdolności do  przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów PZS  Kłanino i  PCKZiU w  Pucku  kształtujących  się   w branżach  kluczowych  dla  powiatu  puckiego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020". Głównym celem projektu było  podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego,  odpowiadającego lokalnym i regionalnym potrzebom.

W dniu 11.10.2016 r. w Starostwie Puckim odbyło się spotkanie doradców zawodowych. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie przegłosowano powołanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Doradcy zawodowi z poszczególnych szkół oraz inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu weszły w skład Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Pucku. Głównym celem  zespołu jest  współpraca  i wymiana doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym, a także udzielanie wsparcia nauczycielom w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, uczniom i ich rodzicom.

Obecnie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są w szkołach zgodnie  z Rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego. Dodatkowo w ramach działań Powiatowego Koordynatora ds. doradztwa zawodowego           i zespołów promocyjnych szkół prowadzonych przez Powiat Pucki realizowane były w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia online dla uczniów klas VIII szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej szkół.

Kontakt:​

Udało się! Wiadomość dotarła.

Aktualności

ROK SZKOLNY 2021/2022

WARTO SKORZYSTAĆ !!!

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku,

w ramach programu Kultura bezpieczeństwa utworzy punkt informacyjno-poradniczy na Starym Rynku w Pucku w dniach 14 - 15 lipca 2022 roku w godz. 10:00– 14:00.

Akcja informacyjna, skierowana jest do młodzieży szkolnej i akademickiej podejmującej pracę sezonową na terenie województwa pomorskiego.

Głównym celem akcji jest dotarcie do młodych ludzi z wiedzą dotyczącą przepisów prawa pracy, o ich uprawnieniach

i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę. Jednym z założeń akcji powinno być przedstawienie problemu pracy „na czarno”, z którym boryka się wiele osób wykonujących pracę sezonową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie : Zostań wspierającym rodzicem! - spotkania on-line dla rodziców

VIII-klasistów!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i rodzice powinni wspierać wybory edukacyjno- zawodowe dzieci. Możemy to robić odpowiedzialnie, posiadając pełną wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkół i procesu rekrutacji.

By pomóc rodzicom proponujemy cykl spotkań rekrutacyjnych  z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pucki, podczas których przedstawiona zostanie oferta szkół oraz sprawy organizacyjne związane z rekrutacją,          a także będzie możliwość uzyskania dodatkowych informacji. Nauczyciele prowadzący spotkania chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.  

W celu wzięcia udziału w wydarzeniach wystarczy wejść w link podany poniżej i dołączyć do spotkania. Platforma ZOOM nie wymaga wcześniejszego zakładania konta i logowania się.

Harmonogram spotkań:

06.05.2022r. godz. 18.00 -  spotkanie z nauczycielami  I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Pucku.    Dołącz do spotkania Zoom

https://us05web.zoom.us/j/83894480257?pwd=dFp5cWNWOW9FM21RbjNQUXNaU3BZUT09

Identyfikator spotkania: 838 9448 0257  Kod dostępu: eFYs9N

09.05.2022r. godz. 18.00 - spotkanie z nauczycielami  Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie. Dołącz do spotkania Zoom

https://zoom.us/j/99078304539?pwd=UzRTUFRxV25rbVN2ODNlUTBoc0hGUT09

 Identyfikator spotkania: 990 7830 4539         Kod dostępu: SqaU1T

10.05.2022r. godz. 18.00 - spotkanie z nauczycielami  Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/bin-jvpu-wnb
(Opcjonalnie) Dołącz przez telefon: ‪(US) +1 929-242-8791, PIN: ‪560 270 003#

 

Przewińcie ten film, czyli o emocjach w pandemii.

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Pucku zachęca do zapoznania się z materiałami do prowadzenia zajęć z uczniami klas VII–VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych pn. „Przewińcie ten film, czyli o emocjach w pandemii”.

Opowiadanie „Przewińcie ten film” wraz ze scenariuszem i załącznikami może stanowić dla nauczyciela pomoc dydaktyczną wykorzystaną podczas zajęć z wychowawcą, podejmującą temat pandemii widzianej oczami dzieci, młodzieży.

Autorkami opracowania są nauczycielki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Pucku: Magdalena Borzyszkowska, Justyna Thiel, Emilia Fafińska i Weronika Dzierżyńska.

Link do materiałów do prowadzenia zajęć tutaj

Link do publikacji tutaj.

 

 

 

 

 

 

W nowej polskiej rzeczywistości udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy warto porozmawiać z uczniami na ten temat, bo najprawdopodobniej coraz więcej uczniów z tego kraju pojawi się w naszych przedszkolach i szkołach. Zachęcam do wykorzystania na zajęciach filmów :Wojna w Ukrainie – wyjaśnienie dla dzieci – Planeta Bystrzaków oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Filmik dla młodszych dzieci tutaj.

Film dla starszych uczniów tutaj.

Można też skorzystać z gotowego scenariusza zajęć  lub potraktować go jako inspirację i wybrać niektóre elementy do własnych pomysłów na lekcje

Jesteśmy różni, a jednak podobni. Scenariusz zajęć przygotowujących do przyjęcia do klasy ucznia pochodzącego z Ukrainy. Link do scenariusza tutaj.

Warto ustalić jasne reguły, do których dorosły może odwołać się w kryzysowych momentach. Świetnym przykładem  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest ilustrowany kontrakt, dostępny dla wszystkich, który może okazać się przydatny, szczególnie w sytuacji  dołączenia dziecka o odmiennej narodowości do klasy. Link do kontraktu tutaj.

 

Harmonogram rekrutacji w skrócie na rok szkolny 2022/2023. Link do pobrania tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak policzyć punktację w rekrutacji? Mini ściąga dla ucznia. Link do pobrania w wersji PDF tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam wszystkich ósmoklasistów, a także ich rodziców do obejrzenia krótkich filmików promujących szkoły ponadpodstawowe pt.: „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?” wykonanych przez uczniów tych szkół  i dostępnych na stronie Starostwa Powiatowego w Pucku. Link tutaj.  

 

W celu rozeznania się w ofercie szkół prowadzonych przez Powiat Pucki  polecam szczegółowe zapoznanie się z informatorem na rok szkolny 2022/2023. Warto zobaczyć nowe kierunki kształcenia oraz niezbędne wymagania. Informator w wersji PDF tutaj.

Warto zapoznać się z Zarządzeniem Nr 10/2022 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych,  o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia  i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023

szczegóły tutaj.

 

Powiatowa Olimpiada Przedsiębiorczości - wyniki. Wręczenie nagród już wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 listopada 2021 r., w godz. 10.00-14.00 odbędzie się bezpłatna konferencja on-line pt. „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”. 

Organizatorzy to: Instytut Badań Edukacyjnych, Regionalne Centrum ds. ZSK w regionie łódzkim oraz partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska Izba Firm Szkoleniowych – Przedstawicielstwo Łódzkie oraz Stowarzyszenie Lifelong Learning. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką związaną  z edukacją zawodową i całożyciową oraz podnoszeniem kwalifikacji.

 

Więcej o konferencji na stronie: https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-dla-rynku-pracy/

 

Liczba miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejsze zapisywanie się w celu zapewnienia sobie uczestnictwa - poprzez link rejestracyjny: https://seminaria-ibe.pl/konferencja3011/   

 

Uwaga! Już wkrótce zaczyna się wydarzenie: Pomorskie Dni Przedsiębiorczości w Powiecie Puckim.

Finał - Powiatowa Olimpiada Przedsiębiorczości odbędzie się w dniu 16.11.2021 w godzinach od 9.00 do 14.00. Do wygrania naprawdę wartościowe nagrody.

Zachęcam uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pucki do udziału.

Warto zapoznać się z załączoną prezentacją i przeczytać udostępnione w niej artykuły by zdobyć wiedzę niezbędną do sprawnego wykonania zadań w ramach Olimpiady. Prezentacja tutaj.

Organizatorami wydarzenia Pomorskie Dni Przedsiębiorczości w Powiecie Puckim są następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Pucku, PUP w Pucku i PPP w Pucku.

W dniu 17.09.2021r na zaproszenie Starosty Puckiego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku uczestniczyła w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich promując działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego realizowane na terenie Powiatu Puckiego. Wszystkich ósmoklasistów, którzy nie sprecyzowali jeszcze swoich planów co do dalszej drogi kształcenia, zapraszamy na konsultacje z doradcami zawodowymi oraz indywidualne badania diagnostyczne. Specjaliści udzielają uczniom wsparcia w wyborach edukacyjno – zawodowych.

Szczegóły na stronie internetowej www.poradniapuck.pl oraz pod numerem telefonu 58 506 59 99.

 

  W poniedziałek 6 września 2021 r. o godz. 19.00 odbył się zorganizowany przez Mapę Karier webinar  „Diagnostyka                       w doradztwie zawodowym”, który prowadziła Pani prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakie formy najczęściej stosuje prowadząca podczas zajęć z doradztwa z uczniami w szkole podstawowej.

Jeśli ktoś nie mógł skorzystać to nagranie będzie udostępnione wkrótce na kanale YOU TUBE podobnie jak inne ciekawe webinary organizowane przez Mapę Karier, które można obejrzeć w dogodnym dla siebie terminie. Więcej TUTAJ.

 

Polecam  spotkanie - warsztaty stacjonarne "Gadżety doradcy zawodowego", które odbędzie się 21.09.2021 r. w godzinach 15:30 - 17:45 zorganizowane przez ODN Słupsk w sali dydaktycznej nr 29 w budynku "Medyka" przy ul. Bałtyckiej 29

Link do rejestracji TUTAJ.

 

XXXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP „Solidne podstawy – profesjonalne działanie” – przygotowania.

 

24-25 września 2021 r. w Radomiu i online (hybrydowo) odbędzie się XXXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP 2021 „Solidne podstawy – profesjonalne działanie”.

Dla osób zdecydowanych na udział osobisty w Konferencji Spotkanie Integracyjne. Zapisy na Konferencję od 3 września 2021r.

Organizatorzy zapewniają, że będzie solidna dawka informacji o trendach w teoriach doradczych i ich zastosowaniach. Prelegentami będą też zaproszeni goście z innych krajów.

 

Polecam bezpłatny webinar  „Diagnostyka w doradztwie zawodowym” organizowany przez Mapę Karier – poniedziałek             

6 września 2021 r. o godz. 19.00 . Obowiązuje rejestracja. Szczegóły tutaj.

 

Zachęcam do zapoznania się z artykułami zawartymi w Informatorze Oświatowym – biuletyn ODN w Słupsku, szczególnie tymi dotyczącymi edukacji morskiej i szkolnictwa zawodowego, w tym także doradztwa zawodowego. Może coś Państwa zainspiruje do twórczych działań w nadchodzącym roku szkolnym. Szczegóły tutaj.